menu
Zaburzenia psychiczne powstałe na skutek nadużywania alkoholu

Zaburzenia psychiczne powstałe na skutek nadużywania alkoholu

Wraz z rozwojem choroby alkoholowej pogarsza się stan zdrowia osoby pijącej alkohol problemowo. Występują zmiany charakteru, zmiany w wyglądzie, negatywne zmiany narządów wewnętrznych oraz zmiany w psychice jednostki. Alkohol spożywany regularnie w dużych ilościach negatywnie wpływa na emocje, logiczne myślenie czy sferę poznawcza człowieka. Z czasem całkowicie zaburza ich funkcjonowanie. Niektórzy zaczynają pić na skutek zaburzeń psychicznych a inni cierpiący na chorobę alkoholową pozwalają na rozwój zaburzeń psychicznych spowodowanych nadmiernym spożywaniem alkoholu. 

Zachodzące zmiany w psychice u osoby pijącej alkohol problemowo

Rozwój choroby alkoholowej następuje powoli, jest to proces, który niesie za sobą określone konsekwencje. Jedna z nich są zmiany w sferze emocjonalnej osoby pijącej alkohol problemowo. Zmiany zachodzą również w sferze poznawczej oraz zaburzają proces logicznego myślenia.  Przykładowe zmiany, które zachodzą w wymienionych sferach to:

 • Labilność emocjonalna 
 • Drażliwość
 • Napady złości z powodu błahostki
 • Gwałtowne reakcje
 • Apatia
 • Niemożność odczuwania przyjemności
 • Zanik odczuwania uczuć wyższych
 • Stany lękowe
 • Zaburzenia pamięci
 • Zaburzenia koncentracji
 • Omamy
 • Niezdolność do abstrakcyjnego myślenia 
 • Pojawią się mechanizm iluzji i zaprzeczeń
 • Nieracjonalne myślenie 

Oraz wiele innych. Alkohol spożywany regularnie w nadmiernych ilościach sieje spustoszenie w każdym aspekcie życia osoby uzależnionej.  

Przykładowe zaburzenia psychiczne występujące podczas rozwoju choroby alkoholowej

Depresja 

Osoby zmagające się z uzależnieniem od alkoholu bardzo często walczą również z depresją. Według statystyk objawy depresji występują u ponad połowy osób, które zdecydowały się odstawić alkohol. Podstawowym objawem depresji jest zaburzenie nastroju. Osoba odczuwać może nieprzemijające uczucie smutku, przygnębienia czy beznadziei. Z powodu obecnej choroby alkoholowej postawienie diagnozy jest utrudnione. Dzieje się tak ponieważ należy odróżnić objawy depresji od objawów zatrucia alkoholowego lub alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Z obserwacji lekarzy wynika, że kobiety sięgają po alkohol z powodu zaburzeń nastroju zaś mężczyźni doświadczają zaburzeń nastroju z powodu picia alkoholu.  Objawy depresji to długotrwała utrata nastroju, brak odczuwania radości, brak wiary w siebie, ciągle poczucie winy, zaburzenia snu czy zaburzenia koncentracji.  Jeżeli pomimo stanu trzeźwości wymienione objawy utrzymują się u jednostki, należy zgłosić się po pomoc do lekarza psychiatry. 

Halucynoza alkoholowa 

Halucynoza alkoholową jest psychozą wywołaną przyjmowaniem zbyt dużych dawek alkoholu. Powstaje na skutek długotrwałego działania alkoholu na mózg jednostki. Objawia się omamami słuchowymi. Słyszalne głosy,(które w rzeczywistości nie istnieją) są dla jednostki nieprzyjemne, wywołują lęk i niepokój. Omamy słuchowe mogą sprawić, że jednostka będzie próbowała popełnić samobójstwo, stanie się agresywna lub doskwierać zaczną jej różnego rodzaju urojenia oraz utraci poczucie bezpieczeństwa. Podczas halucynozy alkoholowej należy wdrożyć terapię farmakologiczną. Leczenie – w zależności od rozwoju halucynacji, może odbywać się w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych.  Powrót do stanu zdrowia, w większości przypadków jest możliwy jeżeli jednostka ściśle przestrzega zaleceń lekarza – bierze leki oraz utrzymuje stan trzeźwości. 

Zespół Otella

Inaczej zwany paranoją alkoholową objawia się występowaniem urojeń.  Zespół Otella występuje u mężczyzn. Objawia się urojeniami na temat zdrady partnerki. Mężczyźni cierpiący na zespół Otella nie wierzą swoim żoną, są przekonani o ich zdradzie i bujnym życiu erotycznym. Zbierają abstrakcyjne dowody zdrady takie jak chwilowe spóźnienie czy wcześniejszy powrót do domu. Mężczyzna traci zaufanie do swojej partnerki, mimo że ta nie daje mu ku temu powodów. Mężczyzna jest w stanie śledzić kobietę, przeszukiwać jej rzeczy osobiste, podsłuchiwać czy sprawdzać byleby znaleźć dowód i nakryć partnerkę na urojonej zdradzie. Urojenia te mogą wywoływać agresję mężczyzny. Kobieta może szukać pomocy przez policję, niebieską kartę czy wystąpić na drogę sądową. Pacjenci wymagają leczenia psychiatrycznego. Warunkiem skuteczności leczenia jest utrzymanie stanu trzeźwości. Jednak objawy bardzo często mogą nawracać. 

Zespół Korsakowa i encefalopatia Wernickego, czyli zespół amnestyczny

Jest to zaburzenie psychiczne, które spowodowane jest niedożywieniem i brakiem witamin przez nadmierne picie alkoholu. Głównym objawem są zaburzenia pamięci. Jednostka ma problem z zapamiętaniem nowych informacji. Zaburzenia pamięci osoby chore wypełniają fałszywymi informacjami. Często teraźniejszość pomieszana jest z przeszłością. Główną przyczyną zespołu amnestycznego jest niedobór witaminy B1. Niedobór tej witaminy może wywołać również uczucie dezorientacji, brak świadomości na temat czasu i miejsca przebywania, zaburzeniami czucia czy drgawkami. Jeżeli zauważysz u siebie wymienione objawy konieczne jest zgłoszenie się do neurologa. 

Zespół otępienny

Długotrwałe i nadmierne stosowanie alkoholu negatywnie wpływa na układ nerwowy. Powoduje zanik struktur mózgowych. Zespół otępienny występuje w zaawansowanym stadium choroby alkoholowej. Jednostka posiada stany depresyjne, zaburzenia intelektualne, zaburzenia pamięci. Osoby pijące alkohol problemowo stają się mało samodzielne, nie radzą sobie już w codziennych czynnościach lub sytuacjach.  Utrzymanie stanu abstynencji oraz opieka lekarska może zmniejszyć  rozwój choroby. Lekarz ustala diagnozę na podstawie badań psychiatrycznych oraz tomografii komputerowej. Pozwalają one zobaczyć zmiany w mózgu. Wyleczenie nie jest możliwe. Działania  podejmowane są w celu niedopuszczenia do całkowitego zaniku sprawności. 

Leczenie zaburzeń psychicznych spowodowanych choroba alkoholową

Każde z wyżej wymienionych zaburzeń psychicznych wymaga specyficznych metod leczenia. Wspólnym jest jednak fakt, iż należy zgłosić się do lekarza psychiatry lub neurologa jak najszybciej po zaobserwowaniu objawów. Podczas leczenia zaburzeń psychicznych wykorzystuje się głównie terapię farmakologiczną. Jednak, aby leczenie było skuteczne ważne jest również wdrożenie psychoterapii oraz utrzymanie stanu trzeźwości. 

Podczas równoległego leczenia zaburzeń psychicznych oraz choroby alkoholowej, w celu utrzymania stanu abstynencji lekarz może zalecić podanie wszywki alkoholowej. Jest to zabieg chirurgiczny podczas, którego lekarz wszczepia pod skórę pacjenta od 8 do 10 tabletek z disulfiramem. Uwalniająca się z tabletek do krwiobiegu, substancja czynna w połączeniu z alkoholem wywołuje objawy zatrucia alkoholowego. Są to nieprzyjemne objawy, które mają zniechęcić jednostkę do ponownego sięgania po alkohol. Występujące objawy to bóle głowy, zawroty głowy, wymioty, nudności, duszności, kołatanie serca czy skoki ciśnienia. Wszywka alkoholowa przeznaczona jest dla osób, które podjęły świadomą decyzję o zaprzestaniu picia alkoholu. Osoby posiadające wszywkę alkoholową mogą doznać objawów zatrucia alkoholowego już po spożyciu minimalnej dawki alkoholu znajdującej się na przykład w cukierku. 

«
»