menu
Dlaczego alkohol jest dozwolony od 18 lat?

Dlaczego alkohol jest dozwolony od 18 lat?

W mniej więcej w 80% krajów na świecie alkohol legalnie można kupić i spożyć jedynie w sytuacji, kiedy ukończony został osiemnasty rok życia. Warto więc zastanowić się skąd wziął się ten wiek i jakie regulacje stosowane są w pozostałych państwach. Tym samym ukończenie osiemnastu lat nie jest sztywną granicą dostępności do napojów alkoholowych i są one zmienne w zależności od konkretnego państwa. Wybór tej granicy wiąże się z kilkoma aspektami:

 • Po pierwsze: ważne są czynniki biologiczne i psychologiczne. W większości przypadków procesów rozwojowych u człowieka, zarówno tych, które związane są ze sferą fizyczną, jak i psychiczną, koniec ich rozwoju datuje się właśnie na osiągnięcie osiemnastego roku życia.
 • Po drugie: ważne są aspekty prawne w każdym państwie. W większości przypadków momentem wejścia w dorosłość jest właśnie ukończenie osiemnastego roku życia i od tego momentu człowiek może prawnie zacząć decydować sam o sobie. W psychologii mówi się, że moment odebrania dowodu osobistego warunkuje większe poczucie samodzielności, posiadanych praw i obowiązków, decyzyjności o własnym losie, a także możliwości odpowiedzialności karnej.
 • Po trzecie: kultura typowa dla wybranego kraju, związana z tradycją i obyczajowością związaną z aktami spożywania alkoholu.

Wiek legalnego spożycia alkoholu na świecie

Alkohol od 16 roku życia

W Zachodniej Europie, w krajach gdzie wino jest codziennym elementem obiadowych, dopuszczalne jest picie napojów alkoholowych po ukończeniu szesnastego roku życia. Przykładem może być tutaj Francja, Hiszpania lub Włochy. Ciekawym przypadkiem są Niemcy, gdzie osoby nieletnie mogą sięgać po niskoprocentowe wyroby alkoholowe. Według prawa może to być piwo, wino lub szampan. Tym samym trunki o wyższym stężeniu procentów są dla nich w dalszym ciągu nielegalne.

Alkohol od 20 roku życia

Po alkohol mogą sięgnąć osoby od dwudziestego roku życia w Japonii oraz na Islandii, a także prawo to ustanowiono stosunkowo niedawno na Litwie.

Alkohol od 21 roku życia

Zarówno w Stanach Zjednoczonej Ameryki, jak i w Indiach, obowiązuje najbardziej rygorystyczne prawo odnoszące się do możliwości konsumowania alkoholu na świecie. W obu tych przypadkach jest to legalne dopiero po ukończeniu dwudziestego pierwszego roku życia. W przypadku USA jest to swojego rodzaju spuścizna wieloletnich tradycji prohibicyjnych. W przypadku Indii główne powody tego stanu rzeczy należy doszukiwać się w aspektach religijnych oraz wielkości populacji.

Picie alkoholu przez nieletnich

W momencie kiedy osoba nieletnia sięga po napoje alkoholowe, jej odurzanie się zbiega się z okresem, kiedy przechodzi przez dojrzewanie psychofizyczne. Jest to moment w życiu, kiedy młodym osobom wydaje się, że mogą wszystko. Buntują się i demonstrują swoją niezależność, szukając jednocześnie własnej tożsamości i akceptacji ze strony grupy rówieśniczej. Kiedy w takim przypadku w grę wchodzi używka, wszelkie zahamowania ustępują, możliwości oceny rzeczywistości pogarszają się, rośnie tendencja do wykazywania zachowań ryzykownych, co dodatkowo wzmaga generuje możliwość wystąpienia poważnych i groźnych dla zdrowia i życia sytuacji. Tym samym osoby, które według prawa nie mogą legalnie pić alkoholu nie powinny po niego sięgać przed ukończeniem tej granicy wiekowej.

Szacuje się, że co roku około pięciu tysięcy młodych osób poniżej dwudziestego pierwszego roku życia umierają z powodu nadużywania alkoholu. Blisko dwa tysiące przypadków stanowią wypadki drogowe, około tysiąc pięćset osób staje się ofiarą zabójstwa, a blisko trzysta popełnia samobójstwo. Z kolei setki młodych ludzi śmierci doznaje w wyniku innych urazów, do których zaliczają się utonięcia, upadki i poparzenia.

Picie alkoholu przez nieletnich – skutki prawne

Przepisy prawne określające legalność kupowania i spożywania alkoholu, uwzględniające minimalny wiek osób po niego sięgających powstały nie bez powodu. Należy je traktować bardzo poważnie, tym bardziej, że za ich naruszenie, w zależności od państwa, grożą określone kary, takie jak grzywna, utrata uprawnień prowadzenia samochodu, a nawet pozbawienie lub ograniczenie wolności.

Kolejną konsekwencją picia alkoholu przez osoby nieletnie dotyczą ich problemów szkolnych i rodzinnych. Szczególnie ważne w tej grupie społecznej są rezultaty społeczne, godzące w opinię o danej osobie, prowadzące do obniżenia poczucia własnej wartości, co szczególnie widoczne jest w momencie kiedy dana sytuacja zaczyna ją przerastać.

Pomarańczowa Linia

Pomarańczowa Linia jest programem informacyjno-konsultacyjnym dedykowanym rodzinom dzieci i młodzieży pijącej alkohol lub sięgającej po narkotyki. Jego celem jest odbycie wstępnej konsultacji telefonicznej lub za pomocą Internetu, a także udzielenie pomocy w dotarciu do specjalistycznych placówek, jakie zajmują się tego typu problematyką.

W większości pacjentami placówek leczenia uzależnień jest młodzież w wieku gimnazjalno-licealnym. Dodatkowo, oprócz wykazywanych zachowań aspołecznych spowodowanych bezpośrednio przez używki, osoby te przejawiają zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne, mające podłoże na tle biologicznym i nieprawidłowej socjalizacji. Co ciekawe, w grupie pacjentów znajdują się także osoby będące obecnie na pograniczu uzależnienia lub już uzależnione.

Czym grozi picie alkoholu przez nieletnich?

Picie alkoholu, tak samo jak sięganie po każdą inną używkę, prędzej czy później objawi się w formie nieprzyjemnych konsekwencji. Następstwem odurzania się może być:

 • Wypadek samochodowy,
 • Doznanie uszczerbku na zdrowiu, m.in. na skutek innego, losowego wypadku,
 • Samobójstwo,
 • Problemy i trudności w nauce i w szkole, w tym w grupie rówieśniczej,
 • Wagarowanie,
 • Przestępstwa i inne, sprzeczne z prawem zachowania, np. rozboje, niszczenie mienia, kradzież,
 • Uprawianie seksu z przypadkowymi osobami, często bez zabezpieczeń,
 • Wykazywanie innych, ryzykownych zachowań.

Jak ustrzec dziecko przed piciem alkoholu?

Jeżeli jesteś rodzicem, musisz mieć świadomość, że w dużej mierze to, czy Twoje dziecko będzie sięgać po alkohol w nieodpowiednim wieku zależy od tego, jakie wzorce obowiązują w Waszym domu. Dziecko uczy się od rodzica, którego w pierwszych latach swojego życia uważa za autorytet. Z tego powodu tak wiele mówi się o powielaniu wzorców, obserwacji i naśladownictwie. Tym samym, jeżeli osoba dorosła sięga po alkohol w obecności dziecka, powinna czynić to w sposób odpowiedzialny. W przypadku rozmowy ze swoim dzieckiem na temat picia alkoholu, szczególnie w sytuacji, kiedy jest to nastolatek, warto zasygnalizować swoją troskę i niepokój, a nie jedynie dezaprobatę. Nawet jeżeli dziecko ma już kilkanaście lat, wkracza powoli w dorosłość i jasno sygnalizuje własne indywiduum, w dalszym ciągu masz wpływ na jego decyzje, w tym te o niesięganiu po używki:

 • Zadbaj o bliskość i więź z dzieckiem,
 • Okazuj mu zrozumienie i pełne wsparcie,
 • Szczerze interesuj się dzieckiem, kim są jego znajomi i przyjaciele, z jakich rodzin pochodzą,
 • Zadbaj o jego rozwój po szkole. Dobrym rozwiązaniem są propozycje zajęć pozaszkolnych, gdzie oprócz doskonalenia swoich umiejętności dziecko pozna innych rówieśników o podobnych zainteresowaniach,
 • Zadbaj o to, aby w domu panowały jasne i klarowne zasady, w tym te, które stanowią zakaz sięgania po alkohol przez osoby nieletnie. Określ konsekwencje złamania zasad,
 • Nigdy, pod żadnym pozorem nie zachęcaj dziecka do picia alkoholu lub jego spróbowania,
 • Jeżeli widzisz, że Twój nastolatek korzysta z napojów odurzających, okaż mu zainteresowanie, pomoc i wsparcie. Zacznij działać. Bagatelizowanie problemu jedynie go pogorszy,
 • Zawsze bądź konsekwentnym w swoich działaniach i poglądach,
 • Dawaj dobry przykład.
«
»