menu
Czym jest i jak wyleczyć depresję alkoholową?

Czym jest i jak wyleczyć depresję alkoholową?

W ostatnich latach coraz częściej wśród osób dorosłych diagnozuje się zaburzenia nastroju utożsamiane z depresją wywołaną przez alkohol. Niestety większość Pacjentów nie potrafi sobie samodzielnie poradzić ze swoim stanem, wykazując silną potrzebę wsparcia ze strony działań psychiatrycznych i terapeutycznych. Depresja alkoholowa zaczyna się niewinnie. Pojawia się przygnębienie, smutek, brak zainteresowań. Z czasem objawy zyskują na sile, doprowadzając do niechęciu do życia. Często jest jednak tak, że osoby cierpiące na depresję wśród ludzi uśmiechają się, ale tylko kiedy drzwi ich domów się zamykają, sięgają po alkohol, próbując „leczyć” w ten sposób stan przygnębienia. Inaczej na depresję alkoholową można powiedzieć „depresja maskowana”.

Co ciekawe, depresja została uznana za chorobę dopiero w XXI wieku. Szacuje się, że do 2030 roku będzie ona najczęściej rozpoznawaną chorobą.

Zaburzenia depresyjne: Czy mam depresję?

Niestety, do tej pory panuje przekonanie, że jedynie osoby po przeżytych traumach narażone są na pojawienie się u nich stanów depresyjnych. Prawda jest taka, że zaburzenia na tym tle mogą dotknąć każdego – jest to choroba, która nie wybiera. Ten krzywdzący mit powoduje, że osoby wykazujące potrzebę pomocy nie udają się do specjalistów, ponieważ są przekonane, iż nie mogą mieć depresji. Nie ma więc tutaj znaczenia, w jakim momencie życia znajduje się dany człowiek, kim on jest, skąd pochodzi, a nawet jakie plany snuje na przyszłość. Na szczęście istnieją sposoby, które są w stanie uleczyć stany depresyjne. Konieczna jest tutaj specjalistyczna pomoc, która za pomocą zindywidualizowanych działań pomoże na nowo cieszyć się pełnią życia i zdrowia.

Depresja alkoholowa: Jakie są objawy depresji alkoholowej?

Różne są objawy depresji, ponieważ każda osoba może wykazywać inne tendencje w zachowaniu. Niektórzy psychiatrzy rozróżniają w tym aspekcie trzy typy Pacjentów:

 • Grupa I – tutaj Pacjenci mają główny problem z podejmowaniem podstawowych czynności i aktywności. Bardzo często przesypiają całe dnie. Dość charakterystyczna jest apatia i myśli samobójcze.
 • Grupa II – w tej grupie osoby są w stanie iść do pracy i zająć się swoimi obowiązkami, niejednokrotnie też próbują kontynuować swoje talenty i pasje, przy czym w momencie powrotu do domu odczuwają spadek energii i nastroju, czują pustkę, samotność. Nie potrafiąc poradzić sobie z dyskomfortem emocjonalnym sięgają po alkohol.
 • Grupa III – Pacjenci funkcjonują bez zmian, przy czym odczuwają chroniczne zmęczenie i przygnębienie. Twierdzą, że straciły radość życia.

Kiedy człowiek zaczyna cierpieć na depresję, zaczyna jednocześnie chorować jego wnętrze. Dość trafnym porównaniem jest tutaj analogia między depresją, a gęstym lasem. Kiedy człowiek jest zdrowy, zdolny do odczuwania przyjemności i radości z życia, w lesie w którym się znajduje, przebijające się promienie słoneczne oświetlają gęstwiny. W sytuacji osoby cierpiącej na depresję, drzewa są bardzo gęste, przez co żaden z promyków nie jest w stanie dotrzeć do wewnątrz lasu. Brakuje więc słońca, widać jedynie mrok.

Poszczególne objawy depresji alkoholowej:

Charakterystyczne objawy depresji na tle alkoholowym to:

 • Niska samoocena,
 • Stała chęć sięgania po alkohol,
 • Odczuwanie poprawy nastroju po wypiciu napojów psychoaktywnych,
 • Trudności w normalnym, codziennym funkcjonowaniu,
 • Ciągłe zmęczenie,
 • Pesymizm,
 • Zanik zainteresowań,
 • Brak odczuwania radości i przyjemności, apatia, zobojętnienie.

Depresja alkoholowa: czym jest i jak ją rozpoznać?

U Pacjentów, u których doszło do rozwoju zarówno alkoholizmu, jak i depresji na tle alkoholowym, obserwuje się swoisty mechanizm chorobowy. Uznaje się, że depresja może tutaj być zarówno przyczyną, jak i konsekwencją uzależnienia alkoholowego. Szacuje się, że w sytuacji kiedy dana osoba znacząco nadużywa napojów psychoaktywnych, ryzyko pojawienia się depresji jest nawet cztery razy większe, niż w przypadku osób, u których nie obserwuje się cech choroby alkoholowej.

Niestety, depresja bardzo często dopełnia alkoholizm. Podobnie jest w sytuacji odwrotnej – alkoholizm może dopełniać depresję. W takich sytuacjach lekarze mówią o podwójnej diagnozie, co oczywiście oznacza dostosowanie indywidualne terapii alkoholizmu do problemu, a także farmakoterapii przez działania psychiatry.

Depresja, a uzależnienie od alkoholu: co warto wiedzieć?

Osoby uzależnione od alkoholu bardzo często korzystają z działania tej używki, ponieważ chcą odczuć stan euforii oraz szczęścia. Niestety jego nadużywanie, brak kontroli nad ilością i częstotliwością w piciu, a także zanik zdroworozsądkowego podejścia doprowadza do ogólnego pogorszenia stanu zdrowia psychicznego, a także znacząco zwiększa ryzyko wszelkich zaburzeń na tle psychicznym. Ze względu na ogólną niską świadomość zagrożeń, a także swojego rodzaju przyzwolenie społeczne na picie alkoholu, ludzie nie widzą szkodliwości w codziennym, regularnym piciu na wieczór przysłowiowego jednego drinka. Z czasem taka dawka przestaje być wystarczająca, a wręcz przeradza się w nałóg alkoholowy, który dyktuje zwiększenie spożycia, a także niejednokrotnie z czasem staje się powodem wystąpienia zaburzeń na tle depresyjnym. Obserwuje się tutaj błędne koło – odczuwane przygnębienie człowiek próbuje leczyć alkoholem. A kiedy on przestaje działać, na nowo pojawia się przygnębienie, jednak o większym nasileniu. W ten sposób pogarsza się nastrój, a dana osoba odczuwa frustrację dotyczącą swojego aktualnego stanu.

Czy alkohol utrudnia leczenie depresji?

Zdecydowanie tak. Przede wszystkim alkohol utrudnia leczenie i rozpoznanie zaburzeń nastroju, ponieważ ciężko odróżnić depresję kliniczną od depresji powstałej na tle alkoholowym. Z tego powodu psychiatrzy decydują się na ponowne badanie pod kątem istnienia depresji klinicznej, kierując Pacjenta na wcześniejszą detoksykację organizmu. Podstawą rozróżnienia jest tutaj czas do czterech tygodni od momentu odstawienia napojów wyskokowych. Jeżeli stan depresyjny się utrzymuje, wskazuje to na depresję kliniczną. W takim przypadku należy zlecić dalszą analizę stanu Pacjenta, a także monitorować jego stan, aby jak najbardziej optymalnie dopasować farmakoterapię.

Jak wygląda leczenie depresji alkoholowej?

Podjęcie leczenia w takim przypadku musi obejmować zarówno alkoholizm, jak i depresję alkoholową. Warto rozważyć tutaj ośrodki leczenia i terapii uzależnień, dzięki którym w oparciu o zachowanie trzeźwości Pacjenci podejmują próby zbudowania nowego systemu wartości, odbudowania odczuwania pozytywnych emocji, a także zmianę zachowania.

Głównym celem leczenia alkoholizmu jest zachowanie trwałej abstynencji, przy czym należy mieć świadomość, że ze względu na możliwość jej złamania, alkoholizm uznaje się za chorobę nieuleczalną. Drugim celem jest pozbycie się objawów depresji alkoholowej. Uznaje się, że umiejętne radzenie sobie z depresją alkoholową po ukończeniu odwyku przyczynia się do utrzymania trzeźwości przez długi czas.

«
»