menu
Czy uzależnienie mojego taty na na mnie wpływ?

Czy uzależnienie mojego taty na na mnie wpływ?

Rozwijające się dziecko potrzebuje stabilizacji, oparcia, miłości i poczucia bezpieczeństwa. Rodzice powinni zapewnić dziecku wszystkie niezbędne do życia rzeczy oraz zadbać o atmosferę, poczucie wolności z marginesem tego, że zawsze można zwrócić się do nich o pomoc. Należy pamiętać, że choroba alkoholowa nie wpływa jedynie na osobę uzależnioną od alkoholu, ale również na jej najbliższych. Nadmierne spożywanie alkoholu ma olbrzymi wpływ na partnera, dzieci czy rodziców tej osoby. Jakie piętno odciska choroba alkoholowa na córkach mężczyzn pijących alkohol problemowo?

Charakterystyka dorosłych córek mężczyzn pijących alkohol problemowo

Dorosłe córki alkoholików to kobiety, które swoje dzieciństwo i dorastanie spędziły z ojcem uzależnionym od alkoholu. 

Nie miały bezpiecznego i spokojnego dzieciństwa, które przepełnione było miłością. Bardzo często odczuwały lęk, permanentne napięcie oraz były zdezorientowane. Nie otrzymywały dostatecznej ilości miłość oraz ciepła, przez co czuły się bardzo osamotnione. Skutkiem tego może być przerażenie przed odrzuceniem, a także strach przed okazywaniem uczuć. Wszystko po to, aby znów nie zostać zranionym. Kobiety te są bardzo nieufne, bardzo często mają trudności w nawiązaniu kontaktów. Przez całe dzieciństwo towarzyszył im wstydź który został z nimi do dnia dzisiejszego. Konieczność przystosowania się do jakże trudnych warunkach w domu, do ciepłego napięcia, niewiedzy, lęku i strachu sprawiła, że psychika tych kobiet jest naznaczona pijaństwem ojca. To dzieci, które zamiast dzieciństwa i beztroski doświadczały obozu survivalowego i konieczności przetrwania. Przetrwania w domu, który powinien być oazą i ostoją bezpieczeństwa. Po latach mają poczucie, że zabrano im dzieciństwo. 

Cechy dorosłych córek mężczyzn pijących alkohol problemowo

U kobiety który wychowywały się w rodzinie, w której ojciec nadużywał alkoholu, dostrzec można charakterystyczne cechy charakteru, które przypisuje się dzieciom wychowującym się w rodzinie z problemem alkoholowym. 

Są to między innymi:

 • Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem
 • Wrogość wobec innych
 • Stałe poczucie niesprawiedliwości
 • Zamartwianie się
 • Postrzeganie świata w ciemnych barwach
 • Nadwrażliwość
 • Chwiejność emocjonalna
 • Brak pewności siebie

Bardzo często zdarza się, iż kobiety, które wychowywały się u boku uzależnionego od alkoholu ojca, nie potrafią kontrolować emocji. Może prowadzić ich to do wybuchów agresji , która zazwyczaj pojawia się w wyniku nieumiejętność radzenia sobie ze stresem a także przez to, że w dzieciństwie rodzice właśnie poprzez kłótnie i agresję rozwiązywali konfliktym 

Tata vs córka

Dla każdej kobiety ważna jest postawa jej ojca. Ojcowie mają olbrzymi wpływ na kształtowanie się postaw i osobowości własnych córek. Jest to o tyle ważne, że to na podstawie własnych ojców, młode kobiety budują własne wyobrażenia o mężczyznach i przyszłym mężu. Na obraz ten wpływ mają zachowania ojca, jego relacje, światopogląd i ogólna prezencja. 

Dziewczynka, która dorasta z ojcem pijącym alkohol problemowo zazwyczaj buduje negatywny obraz mężczyzny. Należy podkreślić, że ma to olbrzymi wpływ na całe jej dalsze życie oraz podświadomy wybór partnerów. 

Emocjonalna niedostępność lub oschłość taty, może prowadzić do rozwoju zaburzeń psychicznych w tym zaburzeń odżywiania. Brak pozytywnej więzi z ojcem prowadzi do braku poczucia bezpieczeństwa, wsparcia i miłości. Wszystko to odczuwalne jest również przez kobietę w życiu dorosłym i wpływa na jej relacje z mężczyznami. 

Objawy te wzmożone są, gdy w dzieciństwie ojciec stosował również przemoc i agresję wobec swoich bliskich. 

Jak wygląda życie córki z ojcem alkoholikiem?

Dziewczynki, które dorastają z ojcem, który uzależniony jest od alkoholu, pozbawione są beztroski i dzieciństwa. Posiadają zazwyczaj o wiele więcej obowiązków niż rówieśnicy w ich wieku. 

Choroba alkoholowa ojca naraża je na zaniedbanie psychofizyczne i społeczne. Sytuacja ta sprawia, że dziewczynki są bardzo nieśmiałe, zawstydzone i wycofane przez co nie mogą rozwijać swojego potencjału. 

Córki alkoholików bardzo często doświadczają również przemocy psychicznej jak i fizycznej. Mowa tutaj o pobiciu, zastraszaniu, wyzwiskach czy gwałcie. Bardzo często dzieci te doświadczają również szantażu emocjonalnego, poczucia winy czy traktowania dziecka jako powiernika swoich problemów.  Wprawia to małe czy dorastające dziewczynki w poczucie odpowiedzialności za rodzica i przejmowanie kontroli nad jego życiem. Należy pamiętać, że niezależnie od sytuacji dziecko nigdy nie może być odpowiedzialne za swoich rodziców. 

Co czuje dorosła córka mężczyzny pijącego alkohol problemowo?

Bardzo często, gdy kobietu są już dorosłe obarczają winą za swoje krzywdy matki, które trwały przy mężu alkoholiku. Odczuwają silny  gniew do swoich mam. Bardzo często kobiety te mają w naturze usprawiedliwianie swoich ojców oraz idealizowanie ich zachowań. Kobiety te pozbawione atencji w dzieciństwie dziś pragną uwagi i aprobaty ze strony innych a zwłaszcza własnego ojca. Często zrobią praktycznie wszystko, aby usłyszeć z jego ust pozytywne słowo.

Samoocena – niska czy wysoka? Jaką samoocenę mają dorosłe córki mężczyzn pijących alkohol?

Bardzo często kobiety te mają bardzo niskie poczucie własnej wartości oraz zaniżają swoją samoocenę.  Nie czują się piękne, kochane, dość dobre i wystarczające. Kwestionują mówione im przez innych kompletny. 

Nie wierzą w to, by były wystarczające takie jakimi są…

Jak dzieciństwo córek alkoholików ma wpływ na ich dorosłe życie i ich związki?

Dorosłe kobiety, które wychowały się u boku ojca uzależnionego od alkoholu w dorosłości bardzo często wybierają partnerów z problemami. Zdarza się, że robią to celowo lub podświadomie. Partnerzy ci wykazują zachowania przemocowe – zarówno fizyczne, psychiczne jak i seksualne. Bardzo często zdarza się również, że gdy kobieta wejdzie w związek z czułym i troskliwym mężczyzną to nie potrafi się w nim odnaleźć. Nigdy nie doświadczyła tych uczuć ze strony mężczyzny dlatego tak bardzo się ich boi oraz są dla niej innością. Zrywa taką relację i znów poszukuje tego co zna najlepiej… Przemocowego partnera na wzór własnego ojca.  

Kobiety te bardzo często rozpoczynają charakterystyczne związki

 1. Związki krótkotrwałe – kobiety te nie potrafią tworzyć silnej i stałej relacji opartej na zaufaniu i miłości
 2. Współuzależnienie  – kobieta odczuwa przymus uratowania swojego partnera, tak samo jak chciała ratować własnego ojca. Staje się odpowiedzialna za dorosłego mężczyznę 
 3. Odrzucenie związków – zaniedbanie emocjonalne powstałe w okresie dzieciństwa i dorastania sprawiają, że kobieta nie potrafi kochać i być kochaną. 

Aby uniknąć tak przykrych doświadczeń dla swoich dzieci, należy jak najszybciej podjąć leczenie choroby alkoholowej. Jednym ze sposobów, które wspomagają wytrwanie w trzeźwości jest terapia Esperalem. Działanie wszywki alkoholowej hamuje rozkład alkoholu we krwi. W efekcie jednostka doświadcza silnych i nieprzyjemnych dolegliwości zatrucia alkoholowego. 

«
»